Joop van der Wal 'predikt' christen-humanisme

Emmeloord - "Wat heeft die gekke Joop ons nou te vertellen?", schrijft Joop van der Wal in een persbericht over zijn pas verschenen boekje ‘In navolging van de mensenzoon’.

Nieuwsgierig geworden bel ik aan bij het appartementencomplex aan de Nagelerstraat in Emmeloord. De 82-jarige doet de deur van de centrale hal open. Door de intercom hoor ik niks, toch ga ik naar binnen. Even later sta ik bij de voordeur op nummer 80. Joop doet open en verontschuldigt zich dat de intercom niet werkt. In het ruime appartement mag ik een plekje zoeken. Ik ga voor de keukentafel. Op de achtergrond klinkt top-40 muziek. Joop overhandigt me zijn boek: een A4 ringband met 26 bladzijden tekst. Op het omslag een foto van Jezus, Mahatma Ghandi en Maarten Luther King. Kan een humanist christen of een christen humanist zijn. De discussie is los. ,,Het gaat om mens zijn”, stelt Joop. Hij zet de muziek uit en doet zijn gehoorapparaat in. ,,Dat praat beter zo”, zegt de geboren Amsterdammer die in de jaren tachtig in de polder neerstreek. Hij voelt zich erg thuis in Emmeloord. ,,Er is hier meer sociaal contact. In Amsterdam leeft iedereen langs elkaar heen. Er is hier veel te doen.” Hij is actief bij de inloop van de Trefhoek en hij zingt mee in koor de Melody Singers. De Trefhoek is in de doopsgezinde gemeente. Dat is ook de kerkelijke gemeente waar Joop in de jaren tachtig gedoopt werd met een eigen geschreven geloofsbelijdenis. ,,Mijn doop in Emmeloord zag ik eigenlijk alleen als een initiatie of installatie, om deel van de gemeente te worden. Er veranderde niks. Ik bleef gewoon dezelfde Joop. En het contact met de gemeente bleef even hartelijk en vriendschappelijk als daarvoor.” Doopsgezinden Joop gaat al jaren niet meer naar de kerk, al staan de doopsgezinden nog wel het dichtst bij zijn visie. Hij komt uit een niet kerkelijk gezin. ,,Mijn ouders stuurden me naar een nogal orthodox christelijke school. Daar heb ik een christelijke opvoeding gehad. Ik was op kinderlijke wijze een overtuigd christen. Ik wilde zelfs dominee worden.” Hij worstelde al jong met alle tegenstellingen. Want de katholieken van de school tegenover deugden niet, hielden ze hem voor, want ‘ze aanbidden gesneden beelden’. ,,Mijn vader zag dat anders: iedereen deugde.” Maar al die geloven. Na een leven van twaalf ambachten en dertien ongelukken zoals Joop zijn werkzame periode omschrijft en het overleven met kanker, heeft hij zijn levensvisie op papier gezet. Het is een ‘suggestie tot een modern christen-humanisme’, zoals de ondertitel luidt. Hij wil meer liefde en geweldloosheid. ,,Het grote gebod van de liefde: heb uw naaste lief als uzelf, staat bij mij centraal.” Hij rekent lezend in de Bijbel af met heilige huisjes: de mens is niet zondig, Jezus is de Mensenzoon, geen schepping in zeven dagen en nog veel meer. ,,Je moet niet teveel onthullen”, benadrukt hij. ,,Ik wil ook nog wat boekjes verkopen”, vult hij lachend aan. Heks Joop is een optimist. ,,Ik geloof dat de wereld beter wordt. Vroeger stonden mensen te juichen als er een heks op de brandstapel ging. Nu bellen we de politie als een hond vastgebonden aan een boom staat. Echt de mens is niet zondig. Hoe komen ze erbij. We zijn alleen ietsje beperkt omdat we niet volmaakt zijn."   Het boekje kan besteld worden bij Joop van der Wal, tel. 0527-698696 voor 7,20 euro (kostprijs) exclusief verzendkosten 2,75 euro.   Cees Walinga