NOP wil meer woningen op agrarische erven

Emmeloord - Noordoostpolder gaat de Provincie Flevoland toestemming vragen om een beperkt aantal woningen toe te staan op agrarische erven.

Wat de gemeente betreft is er de komende jaren ruimte voor 26 extra woningen, onder bepaalde voorwaarden. Op deze manier kan goed gekeken worden wat het effect is voor het buitengebied van Noordoostpolder. Op dit moment biedt het beleid van de provincie geen mogelijkheid om meer woningen in het buitengebied te bouwen. Wethouder Wiemer Haagsma: "Dit terwijl inwoners er wel behoefte aan hebben. Ze stoppen met hun agrarische bedrijf, maar willen toch op het erf blijven wonen. Een extra woning maakt het makkelijker om het grote erf te onderhouden en biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld zorgtaken samen uit te voeren. Een prachtige oplossing voor twee of meer generaties op één erf."   De gemeente ziet de voordelen van extra woningen in het buitengebied. Het voorkomt dat voormalige agrarische erven leeg komen te staan. En meer inwoners zorgen voor meer levendigheid in het buitengebied. Wat de gemeente betreft zijn er wel voorwaarden. De eigenaar van het erf moet zelf ook bewoner zijn. En de woning moet gerealiseerd worden in de oorspronkelijke bebouwing, zoals de voormalige bedrijfswoning of schokbetonschuur. Of er moet ruimte gemaakt worden door oude schuren te slopen.   De gemeente stelt nu aan de provincie voor om extra woningen beperkt toe te staan. Samen met provincie en initiatiefnemers gaat de gemeente kijken naar de voorwaarden waarbinnen het bouwen van een woning toch mogelijk is. In 2016 komt er dan een bestemmingsplan waarin de plannen van de initiatiefnemers gebundeld worden.