Zonnepanelen op waterschapskantoren

Emmeloord - Waterschap Zuiderzeeland gaat zijn kantoren verduurzamen met zonnepanelen.

Hiervoor heeft de Algemene Vergadering van het waterschap dinsdag een bedrag beschikbaar gesteld van 226.000 euro. Het investeren in zonnepanelen draagt bij aan het behalen van de energiedoelen die het waterschap heeft gesteld en sluit aan bij de ambitie van het bestuur op het gebied van duurzame energie. Het Waterschapshuis en de twee regiokantoren van het waterschap – in Emmeloord en het Larserbos bij Lelystad - worden voorzien van zonnepanelen. Voor de investering van 226.000 kan het waterschap een subsidie krijgen van 97.000 euro. Gedurende de hele levensduur van de zonnepanelen is het rendement op de investering ongeveer 16.000 euro. Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2013 de energiestrategie bestuurlijk vastgesteld. In 2030 wil het waterschap voor 35 à 45 procent in de eigen energiebehoefte voorzien.