Waterschap stelt nieuw waterbeheerplan vast

Emmeloord - De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft het  Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld.

Het Waterbeheerplan beschrijft hoe het waterschap nu en in de toekomst blijft zorgen voor veiligheid en voor voldoende en schoon water. Het maakt duidelijk wat inwoners, overheden en belangenorganisaties van het waterschap mogen verwachten en vormt daarmee het contract met de samenleving. Het waterschap zoekt naar kostenbesparingen, onder andere door het energiegebruik te verkleinen. Ook worden juist innovatieve oplossingen gezocht om energie en grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. Omdat het klimaat verandert wordt er gewerkt aan nieuwe oplossingen om steden klimaatbestendig te maken. Uit de reacties op het plan maakt het waterschap op dat er breed draagvlak is voor de uitgezette koers. Het waterschap zal de verbinding blijven zoeken met zijn inwoners en partners bij de uitvoering van het plan. Daarbij zal voortdurend gekeken worden naar mogelijkheden om maatregelen duurzamer en efficiënter uit te voeren. Het totale plan is te downloaden via www.zuiderzeeland.nl/waterbeheerplan