Geen belastingverhoging op Urk

Urk - De tijd van bezuinigen is voorbij op Urk en ook de belastingen hoeven niet omhoog voor een sluitende begroting. Met dit nieuws komt het college van Urk naar buiten bij de presentatie van de begroting.  

  Het landelijke economisch herstel vertaalt zich in een voorzichtig positieve ontwikkeling van het gemeentefonds. Wel is er onzekerheid over de financiële gevolgen van de decentralisaties binnen het sociaal domein, zijn diverse bezuinigingen nog in uitvoering en zal er blijvend antwoord gegeven moeten worden op de natuurlijke groei van Urk, laat het college weten. De gemeente wil serieus werk maken van de huisvestingsprobleem van statushouders. Er zullen meer huurwoningen op Urk gebouwd moeten worden. Daarover gaat het college in overleg met de woningstichting.   De natuurlijke groei van Urk zet ook door. In 2016 zal de 2e fase van de Oranjewijk versneld bouwrijp worden gemaakt om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen. De uitbreiding van parkeercapaciteit op de Slikhoogte staat ook hoop op het prioriteitenlijstje van de gemeente. Verder wordt gewerkt aan vernieuwing van toiletvoorzieningen in de haven, meldt het college.   Burgemeester Pieter van Maaren: “Ik ben tevreden met de begroting die nu voor ligt. Het is een hele uitdaging om onze groeiambitie waar te maken met een situatie van financieel evenwicht. Voor 2016 staan er tal van projecten op stapel. Bovendien kijken we naar de toekomst. Wel zullen we de vinger aan de financiële pols moeten houden. De grootste risico’s zijn de uitkeringen die wij van het rijk krijgen en het sociaal domein”.   De gemeenteraad bespreekt de begroting op 14 oktober in de commissie en op 5 november 2015 tijdens de raadsvergadering.