Inwoner NOP ietsje duurder uit in 2016

Emmeloord - De burger in Noordoostpolder betaalt volgend jaar ietsje meer aan heffingen en belastingen aan de gemeente.

De gemeente verhoogt de tarieven voor paspoorten en vergunningen met 1,2 procent. Het tarief voor de rioolrechten blijft gelijk, maar de afvalstoffenheffing stijgt met 3,6 procent. Een huishouden met een eigen woning, die op 1 januari 2015 € 230.000 waard is, betaalde in 2015 in totaal € 805,06 aan gemeentelijke belastingen. In 2016 wordt dat € 820,87. Al met al is er optimisme over de financiële vooruitzichten van de gemeente, bij Wijnants, wethouder financien.  “De meerjarenbegroting laat zien dat de neergaande lijn voorzichtig ombuigt naar boven. We kunnen met vertrouwen vooruit kijken, maar potverteren is er niet bij.” De inspanningen in het sociaal domein lijken goed te werken, de gemeente verkoopt meer grond en de rente is laag. “Dat maakt dat we een aantal versoberingen kunnen terugdraaien. Van echte ruimte voor nieuwe plannen is nog geen sprake, maar op langere termijn hopen we ook weer in die situatie te komen.”