Luisterend oor voor Tegengas in Den Haag

Emmeloord - Tegengas en LTO Noordoostpolder spraken op woensdag met verschillende Tweede Kamerleden in Den Haag.

De Kamerleden hebben goed geluisterd naar de oproep van Tegengas en LTO om schaliegasuit het energierapport te halen en  het maximale te doen om schaliegas uit te bannen. Dit vanwege de economische schade, de risico’s en de vertraging van de transitie naar duurzame energie. De meeste partijen steunen de oproep: gasreductie in plaats van naar (schalie)gas zoeken. Sommige partijen houden echter de optie schaliegas als noodmaatregel open. De politieke partijen verwachten dat Minister Kamp nog steeds naar schaliegas wil boren. Ze denken dat hij eind dit jaar schaliegas toch als optie in het Energierapportopneemt. Dit vanwege de ontwikkelingen rondom gaswinning in Groningen en het feit dat men niet geheel afhankelijk wil zijn van andere landen voor de energievoorziening. Ze zijn het echter met Tegengaseens dat er veel meer mogelijk is op het gebied van duurzame energiewinning en CO2 uitstoot. Tegengas en LTO vinden dat de samenleving, maar ook de politiek veel meer in kan zetten op reductie van het gasverbruik, zodat boren naar schaliegasniet nodig is. We zijn er nog niet Tegengas roept de inwoners op de spandoeken te laten hangen en nog meer spandoeken te plaatsen. Zo zien de Minister en Kamerleden dat de polderbewoners geen uitstel maar afstel van schaliegas willen.