Start GFT-inzameling buitengebied

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder start op 1 november met het inzamelen van GFT-afval in het buitengebied.

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel GFT-afval in het restafafval aanwezig is. En dat is jammer, want van het groente-, fruit- en tuinafval kan groen gas en compost gemaakt worden. Daarmee sparen we het milieu en wordt GFT-afval nuttig hergebruikt.

Kleine container voor GFT-afval

Huishoudens in het buitengebied hebben nu nog twee containers voor restafval. Dit gaat vanaf 1 november veranderen. De kleine container wordt vanaf 1 november gebruikt voor de inzameling van GFT. Dit GFT-afval wordt het hele jaar eens per twee weken ingezameld. Huishoudens in het buitengebied kunnen op een later tijdstip ervoor kiezen om deze kleine container om te ruilen naar een grotere GFT-container. Elk huishouden in het buitengebied krijgt een brief met uitleg hierover.

Volgend jaar twee extra containers

De gemeente heeft onlangs het besluit genomen om op een ander manier afval in te zamelen in Noordoostpolder. Elk huishouden krijgt begin volgend jaar twee extra containers. Een voor oud papier en een voor kunststof verpakkingen samen met blik en drankkartons. Deze keuze is gemaakt samen met een klankbordgroep van bewoners uit de hele gemeente. Met deze maatregelen kunnen inwoners beter afval scheiden. Daarmee draagt iedereen bij aan het behouden van schaarse grondstoffen.