Oranjefeest in ‘t Voorhuys

Emmeloord - De Oranjevereniging Emmeloord viert haar 60-jarig bestaan vrijdagavond 30 oktober in theater ’t Voorhuys.

Deze avond bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste deel tonen middelbare scholieren in het programma OrangeTalent hun talent in een spetterende show met zang, dans, muziek en andere theaterkunst. De avond wordt besloten met een OrangeParty met medewerking van de Sfeer Compagnie. De toegang voor beide evenementen is gratis. Voor informatie zie de website www.oranjevereniging-emmeloord.nl. In 1955 nam een drietal inwoners van Emmeloord het initiatief tot het oprichten van een Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen, kortweg VVNG. Op 5 september van dat jaar werd de oprichting definitief. Omdat de naam bij veel inwoners van de polder niet bekend was, is vorig jaar besloten om deze te wijzigen in Oranjevereniging, een landelijk meer bekende benaming. Toch was de oorspronkelijke, lange naam niet vreemd. De vereniging doet meer dan alleen het organiseren van de vrijmarkt op Koningsdag. Weinigen weten dat ze bovendien verantwoordelijk is voor de kermis rond deze dag en voor het afsluitende vuurwerk. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de activiteiten rondom de 4 mei herdenking en is ze de organisator van de festiviteiten op 5 mei. In 2012 kreeg de vereniging het verzoek van de gemeente om weer eens een taptoe te organiseren in Emmeloord. Dit werd zo’n succes dat werd besloten hier een tweejaarlijkse festiviteit van te maken. Zo kwam er in 2014 een tweede versie en zijn de voorbereidingen voor de taptoe van 2016 inmiddels in volle gang.