Aanleg duurzame oevers effectief

Emmeloord - Waterschap Zuiderzeeland heeft met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers goede resultaten behaald. Dit geldt voor zowel de waterkwaliteit als voor de waterberging.

“Het laatste deel wordt binnenkort aangelegd. Daarmee is Flevoland in de periode 2012-2015 in totaal 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers rijker; uniek in Nederland,” zegt heemraad Ton Leijten. Het talud van tochten met duurzame oevers loopt flauwer af. Hierdoor is er meer ruimte voor water tijdens de extreme buien, die we ook in de afgelopen maanden hebben gehad. Met andere woorden: door de verbreding van de tochten stijgt het waterpeil in de Flevolandse tochten minder snel en krijgen we minder snel ‘natte voeten'. Naast de extra waterberging biedt de oever meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de ecologische waterkwaliteit. Dit effect is overigens nog groter bij de bredere natuurvriendelijke oevers (langs natuurgebieden). Dit blijkt uit het driejaarlijks onderzoek van het Waterschap Zuiderzeeland naar de biologische waterkwaliteit van het water in de Flevolandse tochten. Met name kleine ongewervelde waterdieren, zoals slakjes, kevers en libellenlarven (de macrofauna) hebben baat bij de duurzame en natuurvriendelijke oevers. Dit wordt bevestigd door het onderzoek dat het waterschap gedaan heeft naar het verschil tussen de waterkwaliteit in tochten met duurzame en natuurvriendelijke oevers en in tochten met traditionele oevers.