Gemeente wil betere huisvesting arbeidsmigranten

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft een groot tekort aan officiële huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten met name Polen. Er zijn momenteel 285 officiële plekken terwijl er behoefte is aan ongeveer 2600 woonlocaties.

In de beleidsregels is een overgangstermijn opgenomen om huisvesters/ondernemers de ruimte te bieden legale huisvesting te realiseren.Tijdens deze overgangsperiode is niet actief gehandhaafd op situaties die niet voldeden aan het beleid. Er is alleen gehandhaafd als situaties niet aan brand- of veiligheidseisen voldeden of als overlast werd veroorzaakt. De gemeente zoekt daarom nu de dialoog met ondernemers en uitzendbureaus. Huisvesters en ondernemers moeten een aanvraag indienen om hun huisvesting te legaliseren/realiseren. Goede huisvesting is de verantwoordelijkheid van de ondernemers en uitzendbureaus. De gemeente gaat intensiever controleren nu de overgangsperiode van het nieuwe beleid is afgelopen. Dat beleid Arbeidsmigranten werd ruim twee jaar geleden vastgesteld. Daarbij zijn twee beleidsregels opgesteld om huisvesting in het landelijk gebied en de dorpen mogelijk te maken.