Tegengas en LTO naar Den Haag

Emmeloord - Tegengas en LTO Noord afdeling Noordoostpolder bezoeken woensdag 7 oktober in Den Haag vijf Tweede Kamerleden. Tegengas en LTO roepen de Tweede Kamerleden op schaliegas uit het energierapport te halen.

Minister Kamp wil nog steeds naar schaliegas boren en eind dit jaar schaliegas als optie in het Energierapport opnemen.  LTO en Tegengas zal de politici er op wijzen dat er veel meer mogelijk is op duurzaam gebied. De kamerleden die de delegatie uit de polder ontvangen zijn: André Bosman (VVD), Jan Vos (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Carla Dik-Faber (CU) en Reinette Klever (PVV). Verzet is juist nu nodig In juni heeft Minister Kamp de commerciële boringen naar schaliegas voor 5 jaar stil gelegd. Dit besluit baseerde de minister op het MER rapport en de Verkenning maatschappelijke effecten. De MER meldt dat schaliegasboringen nog niet schoon en veilig kunnen. Toch bestaat de kans dat Kamp schaliegas als optie in het energierapport zet.De LTO blijft nadrukkelijk wijzen op de gevaren van vervuiling van drinkwater en grondwater. Zonder schoon water geen goede landbouwproducten. De Verkenning maatschappelijke effecten benoemt dat er binnen een straal van 1000 meter rond een boorlocatie sprake kan zijn van een waardevermindering van woningen en landbouwgrond. Uit berekeningen van de Rabobank blijkt dat een waardevermindering van 10 procent reëel is. Bij de verwachte 40 boorlocaties zal de hele Noordoostpolder last krijgen van waardevermindering, oplopend tot een bedrag van 460 miljoen euro.   LTO: maak meer werk van energieopslag De oproep aan de Kamerledenis om minder tijd en geld te verspillen aanschaliegas en meer in te zetten op duurzaam energiegebruik.Agrarische ondernemers in Nederland zijn heel bewust bezig met energiegebruik. Ruim 20% van de landbouwbedrijven heeft zonnepanelen en 20% gaat deze komend jaar aanschaffen. Een grote wens van de agrariërs is om energie op te kunnen slaan. Dan kunnen ze verder investeren in duurzaamheid en verdere stappen zetten in energiebesparing. Dat levert zowel de overheid als de ondernemers geld op.   Oproep aan inwoners: hang spandoeken op Tegengas roept de inwoners op spandoeken te laten hangen en nog meer spandoeken te plaatsen. Zo zien de Minister en Kamerleden dat de polderbewoners geen uitstel maar afstel van schaliegas willen. Het recente bezoek aan Tegengas van de Amerikaanse wetenschappelijke organisatie FracTracker heeft de noodzaak hiertoe nog eens onderstreept. Tegengas hoorde dat de risico’s rond het boren naar schaliegas nog veel ernstiger zijn dan verondersteld. Schaliegasboringen gaan bijvoorbeeld steeds gepaard met vervuild grondwater en zware luchtvervuiling.