Leefbaar Espel ontvangt 7000 euro voor de Revue

Espel - Stichting Leefbaar Espel krijgt een bijdrage van € 7.000,- van het Oranje Fonds voor het realiseren van een theaterproductie, met als werknaam de Revue.

Met het opvoeren van dit stuk wil de stichting de socialiteit van Espel vergroten. ,,We willen zoveel mogelijk bewoners van Espel er bijbetrekken, dit kan in elke vorm. Het is de bedoeling dat het stuk gemaakt wordt door en voor de bewoners van Espel", vertelt Martijn Dekkers.   Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds wil graag op een duurzame manier de sociale kant van de samenleving stimuleren. Onze bijdrage aan dit bijzondere project is daarvan een uitwerking. We verwachten dat, mede door onze steun, dit project succesvol zal zijn en de lokale samenleving leefbaarder maakt.” Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.