Amerikanen waarschuwen over winning schaliegas

Emmeloord - Een delegatie van FracTracker en het Ecological Institute uit Amerika waarschuwen voor de gevaren van enorme hoeveelheden afvalwater die bij schaliegasboringen vrijkomen.

De Amerikanen waren dinsdag op bezoek bij Tegengas in de Noordoostpolder. FracTracker: “Zelfs in landen met de meest strikte regulering gebeuren er ongeregeldheden in de olie-en gasindustrie, kijk maar naar jullie afvalwaterlozing door de NAM in Schoonebeek”. De Amerikaanse universitaire onderzoekers van  FracTracker verzamelen feitenmateriaal rond gas- en oliewinning. Dit is toegankelijk via hun website www.FracTracker.org. Tijdens de presentatie werd het Tegengas duidelijk dat de risico’s rond het boren veel ernstiger zijn dan tot nu toe aangenomen. De onderzoeken tonen een stroom van vaak onomkeerbare schades aan mens en milieu. Schaliegasboringen gaan steeds gepaard met vervuild grondwater en zware luchtvervuiling en somsmet drinkwatertekortenen aardbevingen. Onzekerheid Er is nog steeds onzekerheid over al dan niet boren naar schaliegas in de polder. Een definitief besluit komt in de Energienota van december te staan. In Amerika is de fossiele energielobby heel sterk. Ook in Nederland steken de ambtenaren van minister Kamp veel tijd in fossiele energie. FracTracker wil samen met het Amerikaans-Europese Ecologic Institute inzetten op duurzame energie. De onderzoekers presenteerden het project 'Our Energy Solutions’. Doel hiervan is diverse betrokken organisaties wereldwijd op te roepen ideeën en oplossingen te bedenken voor het energievraagstuk. Tegengas is hier een groot voorstander van.