Openbare bijeenkomst Open Plan Proces

Emmeloord - De eerste openbare bijeenkomst voor het Open Plan Proces Hart-voor-Emmeloord is op zaterdag 10 oktober.

In het hart van het centrumgebied, in een winkelpand in de Lange Nering (voormalige drogisterij Meeuwsen), is iedereen welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Hier kunnen mensen aangeven ze belangrijk vinden in het centrum en wat gemist wordt. Wat is leuk en wat is niet leuk aan het centrum, iedereen kan zich uit. Op basis van deze meningen gaat de Projectgroep verder aan de slag met het centrumgebied van Emmeloord. Het gebied dat loopt van Onder de Toren tot het Smedingplein. Wethouder Suelmann: “Ik reken op flinke belangstelling. Het centrumgebied van Emmeloord is immers van ons allemaal. Samen gaan we een plan en een centrum maken. Grijp je kans en doe mee!”, benadrukt hij. Achtergronden De eerste openbare bijeenkomst is voorbereid door de Project- en Klankbordgroep. De leden van deze groepen hebben er voor gekozen om te starten met een open vraag naar wat bewoners en ondernemers nu belangrijk vinden in het centrum, wat er gemist wordt en wat men van specifieke plekken van het centrum vindt. Door open vragen te stellen, wil de Project- en Klankbordgroep horen waar de komende tijd de grootste opgaven en kansen liggen in het centrum. In de afgelopen jaren zijn hierover al veel ideeën aangedragen. Die worden meegenomen tijdens de openbare bijeenkomst. Maar zijn deze nog steeds belangrijk? Gaat het erom dat het centrum gevarieerd blijft, gezelliger wordt en de eigenheid moet versterken? En hoe kunnen nu stappen voorwaarts gezet worden? Met de resultaten van de eerste openbare bijeenkomst proberen de Project- en Klankbordgroepleden de eerste conclusies voor het centrum te trekken. Deze conclusies worden in volgende openbare bijeenkomsten besproken en uitgewerkt tot drie verschillende scenario’s voor het centrum. De voorbereidingen voor de bijeenkomst van 10 oktober, de bevindingen van deze bijeenkomst en de vervolgstappen zijn te volgen via de website www.hart-voor-emmeloord.nl. Op de vervolgstappen kan ook via de site gereageerd worden.