Informatieavond zomerpeil IJsselmeer

Emmeloord - Rijkswaterstaat gaat het zomerpeil van het IJsselmeergebied aanpassen, zodat er in droge periodes voldoende zoet water beschikbaar is.

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. Door de spuisluizen in de Afsluitdijk bij laag water minder vaak open te zetten, stroomt er minder water naar de Waddenzee. De waterstanden stijgen en er ontstaat een buffervoorraad zoet water. Hiermee kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoet water. Nieuw peilbesluit Een nieuw peilbesluit moet dit mogelijk maken. Ter onderbouwing van het peilbesluit doet Rijkswaterstaat eerst onderzoek naar effecten op het milieu, de waterveiligheid en de scheepvaart. Eind 2017 moet het nieuwe peilbesluit zijn vastgesteld. De informatieavond is donderdag 24 september om 19.00 uur in Museum Nieuw Land, Oostvaardersdijk 113, Lelystad.