NOP bereid tot opvang vluchtelingen

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder wil hulp bieden aan vluchtelingen maar de raad stelt dat de ontheemden niet direct opgevangen zullen worden in bestaande gebouwen, zoals bijvoorbeeld De Golfslag in Emmeloord.

Dit werd maandag duidelijk bij de behandeling van de motie die PvdA/GL, gesteund door CDA, SP, CU/SGP en D66 indiende in de gemeenteraad van Noordoostpolder om tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen te realiseren in de polder. Het uitgewoonde ouderencomplex werd aanvankelijk wel genoemd als optie, maar PvdA/GL voorman Rien van der Velde nam de zorg weg dat bestaande gebouwen of locaties in beeld komen zonder inwoners tevoren te betrekken: burgerparticipatie is echt de bedoeling. Er is ruimte genoeg in onze polder en dan kan ook gedacht worden aan wooncontainers, ging hij verder. Burgemeester Aucke van der Werff, die blij was met de motie, legde uit dat het COA, de landelijk organisatie dat de opvang van asielzoekers coördineert, voorstander is van grootschalige opvang. Tijdelijke voorzieningen zijn het best te treffen voor grote aantallen mensen. Op dit moment is er nog geen concrete vraag van het COA om de capaciteit van het AZC Luttelgeest uit te breiden of om elders in Noordoostpolder grootschalige opvang te realiseren. Nu de raad met het aannemen van de motie (VVD, ONS en PvvP stemden tegen) opvang wil bieden, kan het college aan het COA melden dat Noordoostpolder bereid is vluchtelingen op te vangen. Bovenop de eerder toegezegde opvang van 400 vluchtelingen in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Hier lag overigens het pijnpunt van de tegenstemmers: we hebben als gemeente al een groot asielzoekerscentrum. Zij wezen bovendien op de woningnood onder de eigen inwoners. Het college werd aangespoord om in deze kwestie ook af te stemmen met buurgemeenten Lelystad en Urk om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.