SGP wil duidelijkheid over redding Berechja College

Urk - Het Berechja College op Urk dreigde vorig jaar failliet te gaan. Dit faillissement kon worden afgewend door een voorlopig reddingsplan van het ministerie van Onderwijs, provincie Flevoland en gemeente Urk. Een definitief besluit over het provinciale deel van dit reddingsplan is tot op heden nog niet genomen. De SGP wil opheldering.

SGP Flevoland heeft donderdag vragen gesteld over dit reddingsplan. De provinciale fractie maakt zich zorgen over het uitblijven van dit definitieve besluit. Commissielid Sjoerd de Boer: “De provincie heeft vorig jaar december, bij het voorlopige reddingsplan, een intentieverklaring afgegeven voor de financiële steun van een half miljoen euro. We zijn nu negen maanden verder en al die tijd is het stil gebleven. Het wordt hoognodig tijd dat er een definitief besluit door Provinciale Staten wordt genomen over het reddingsplan.” De SGP vraagt meer informatie over de gang van zaken: “De oorzaken van de ontstane situatie willen we op tafel hebben, duidelijke lessen moeten worden geleerd over wat er mis is gegaan. We willen als fractie in Provinciale Staten tijdig en volledig worden geïnformeerd. De informatie die we nu hebben is nog niet voldoende.” De partij is van mening dat de redding van het Berechja College van maatschappelijk belang is om de beschikbaarheid van het onderwijs op Urk te garanderen. Sjoerd de Boer: “Dit reddingsplan zorgt voor het behoud van het maritieme beroepsonderwijs op Urk. De visserij, visverwerkende industrie en de nautische sector is van grote economische betekenis voor provincie Flevoland. Hierop moeten we blijven inzetten.” De verwachting is dat de vragen van de SGP binnenkort worden beantwoord, waarna een debat kan plaatsvinden in Provinciale Staten over dit onderwerp.