Excursie langs waterwerken in Waterloopbos

Marknesse -    Een oud medewerker van het Waterloopkundig Laboratorium vertelt op de zondag 6 en 20 september in het Waterloopbos over de Haven van IJmuiden, de Maascentrale en de Libische oliehaven. De tochten starten om 14.00 uur. 

In de tweede helft van de vorige eeuw bouwde het Waterloopkundig Laboratorium in het Waterloopbos tientallen waterloopkundige modellen. Waar diende het onderzoek voor en hoe werd het uitgevoerd? Hoe hebben deze proefmodellen hun plek gevonden in de natuur van het Waterloopbos? De oud-medewerker vertelt waarom ze gemaakt werden en voor welke landen. En waarom ze het behouden waard zijn. Vertrek vanaf de p-plaats van Bezoekerscentrum Waterloopbos, Voorsterweg 36, 8316 PT  Marknesse. Aanmelden kan via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda.