Herinrichting winkelgebied Europalaan

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder wil medio 2016 het winkelgebied langs de Europalaan opnieuw inrichten.

Met name de situatie rondom de kruising Europalaan-Scandinaviëlaan moet veiliger. Een aandachtpunt is bijvoorbeeld de snelheid van het verkeer. Bovendien wil de gemeente met de herinrichting de parkeerproblemen oplossen. De stedenbouwkundige heeft op basis van deze conclusies 3 variantenbedacht (zie www.noodoostpolder.nl). Daarnaast wordt aan bewoners van de wijk Espelervaart de mogelijkheid geboden om zelf een variant te bedenken. Inloopavond De gemeente houdt op maandag 7 september van 19.00-21.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis. Op deze avond wordt een toelichting gegeven op de varianten die bedacht zijn door de gemeente. Ook kunnen omwonenden hier hun eigen idee indienen en toelichten. Het is de bedoeling dat na deze avond op korte termijn een definitief ontwerp gepresenteerd wordt.