'Zonneboer' levert energie voor 750 huishoudens

Emmeloord -  Het college van Noordoostpolder stemt in met een plan voor circa 10.000 zonnepanelen op een 'akker' bij Luttelgeest.

Een ondernemer aan de Weteringweg gaat een project ontwikkelen om op een stuk grond zonne-energie op te wekken. Het plan levert energie op voor ongeveer 750 huishoudens. De gemeente is blij met dit initiatief. Het draagt bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. De bedoeling is dat de zonnepanelen in een veldopstelling worden geplaatst. Het totale perceel is 125 bij 250 meter. Als het bestemmingsplan rond is kan de ondernemer een omgevingsvergunning aanvragen. Dan komt hij in aanmerking voor een rijkssubsidie voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Proces Het plan moet nog besproken worden in de commissie Woonomgeving. Als die het plan vrijgeeft volgt de bestemmingsplanprocedure. Daarna kan de gemeenteraad het plan definitief vaststellen.