Urk en Noordoostpolder willen gezamenlijk wijkbeheer

Emmeloord - Urk en Noordoostpolder zien kansen in een gezamenlijke afdeling Wijkbeheer. Een samengaan wordt bestudeerd.

Wijkbeheer Urk en Noordoostpolder werken al sinds 2012 samen. Ze wisselen personeel uit en beheren samen de gemalen op Urk en in Noordoostpolder. Die samenwerking verloopt prima. Een logische volgende stap is om beide afdelingen echt samen te laten gaan. Ook met het oog op de toekomst: beide wijkbeheren worden kleiner in omvang, omdat er steeds meer planbaar werk wordt uitbesteed. Het is een uitdaging om met de beschikbare mensen en middelen goede service te bieden aan de inwoners van zowel Noordoostpolder als Urk. Wijkbeheer is de tak van de gemeente die zorgt voor  de openbare ruimte, zoals: wegen- en groenonderhoud,  afvalverwijdering, schoonmaak en de bediening van bruggen en gemalen.   Een gezamenlijke afdeling betekent inkoopvoordeel, een minder kwetsbare organisatie en meer kansen voor personeel om te groeien. Maar er zijn ook vragen: wat is de beste manier om samen te werken, hoe kunnen de afzonderlijke gemeenteraden invloed uitoefenen en hoe wordt het beschikbare gemeentebudget goed verdeeld? Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening in ieder geval op het huidige niveau blijft. De bedoeling is om in 2016 een besluit te nemen over de toekomst van wijkbeheer op Urk en in Noordoostpolder.