Open Planproces Stadshart (6)

Emmeloord - Wat gebeurde er zoal in het gemeentehuis? Hoe kunnen ontwikkelingen rondom het Stadshart begrepen worden vanuit het inwonersperspectief? Raadwatcher Helga Wiedijk volgde de openbare raadsvergaderingen, las de stukken en praat lezers in zes delen bij.

  Al jaren loop ik als postbezorger 20 uur per week op straat in Emmeloord en dan hoor je wel eens wat. Zeker als De Deel in het nieuws is. "We hebben al zo vaak een mening gegeven" en "wat heeft dat nog voor zin, er wordt toch niet geluisterd". Of:  De Deel, daar moeten ze gewoon ...."  En dan komt er soms iets dat ik, opgeleid als ontwerper stedelijke buitenruimte, helemaal niet zo gewoon vind. In de woordenwolk boven dit artikel heeft de gemeente samengevat wat zij dit voorjaar las uit lezersbrieven aan De Noordoostpolder. In zomer 2010 hield deze krant een enquête en werd de redactie overspoeld met reacties: 220. In september 2010 hield een deel van de raad een enquête met een gigantische respons: 1700. Het college hield zelf januari 2011 een enquête. Welke respons op welke enquête geldt nu nog als inbreng van inwoners? Hoe weet je wie in het gemeentehuis kennis genomen heeft van het schetsontwerp dat je in een envelop deed? Welke inbreng wordt bij de start van het open planproces meegewogen? Dat vroeg ik via hartvooremmeloord.nl, de tijdelijke website die college zo interactief mogelijk wil inzetten voor het open planproces.   Wanneer telt inbreng inwoners? Om als inwoner op het gemeentehuis gehoord te worden moet je je houden aan spelregels die daarvoor gelden. Wanneer je wilt dat je inbreng een rol gaat spelen bij de besluitvorming moet je je houden aan spelregels voor die besluitvorming. Ik heb nu vragen gesteld over een inwonersmening die indertijd volledig volgens de spelregels werd ingebracht. De vraag is hoe er nú omgegaan wordt met de respons op een enquête gehouden door college in januari 2011 met de vraag wat inwoners graag toegevoegd zouden zien op het stadsplein. College heeft in februari 2011 tijdens een commissievergadering 535 antwoordkaarten in ontvangst genomen waarop inwoners eenzelfde wens hebben aangevinkt: “maak een gezellig aangeklede openbare ontmoetingsplaats”. Dat die kaarten zijn geaccepteerd als respons op de college-enquête verzin ik niet, dat valt te lezen in de notulen van de commissievergadering van 1 februari 2011. Daarin staat als reactie van college bij het in ontvangst nemen van de forse stapel kaarten onder andere: “de wethouder wil dit serieus nemen .... Hij hoopt het definitieve ontwerp voor de zomervakantie (2011) af te hebben en zal spoedig met nadere informatie komen.” Nooit meer iets gehoord over een ontwerp, maar dat terzijde.   Inbreng inwoners in Archief Ik kan me voorstellen dat bij de start van een open planproces de organisatie nog niet direct op een rijtje heeft hoe het ook al weer zat met al die enquêtes. Ik heb daarom mijn vragen - gesteld via de knop Contact op hartvooremmeloord.nl - vergezeld doen gaan van de letterlijke tekst die indertijd bij overhandiging van de stapel kaarten werd uitgesproken. Omdat er ook een knop Ideeën? is en “maak een gezellig aangeklede openbare ontmoetingsplaats” een duidelijk idee is, bracht ik vorige week de vragen in herinnering bij hartvooremmeloord.nl. De project- en klankbordgroep is geïnstalleerd, er staan werkateliers gepland voor september, dus dan wil je weten waar je aan toe bent. Wat blijkt? Er komt op de website nóg een knop, van Archief. Daar zal de eindrapportage van de enquête waar ik op doel een plek krijgen. De fysieke kaarten heeft gemeente niet meer, wel een analyse naar aanleiding van deze kaarten. Verder is het zo dat iedereen die een idee of mening heeft over het centrumgebied welkom is op één of alle publieke bijeenkomsten. Dát is de plek voor alle belangstellenden en belanghebbenden om hun ideeën kenbaar te maken. Tot zover de communicatie via hartvooremmeloord.nl. dat nog wel een paar interactieknoppen kan gebruiken.   Schone lei Inwoners zullen hun ideeën dus eventueel kunnen gaan terugvinden achter de knop Archief. Het komt er op neer dat als je nog steeds van belang vindt wat je reeds hebt ingebracht, je dat mag motiveren tijdens de bijeenkomsten. Ook als het de resultaten betreft van nota bene een college-enquête over wat inwoners graag toegevoegd zien aan een stadsplein. Dat lijkt me de omgekeerde wereld! College heeft wat uit te leggen. College moet motiveren waarom een wens waarnaar ze zelf gevraagd heeft en waarvan ze weet dat die breed leeft onder inwoners nu NIET automatisch meegewogen wordt. Zeg niet: ‘kom wat u nog steeds belangrijk vindt vooral weer opnieuw vertellen’. Met een schone lei willen beginnen is prima, maar met een Archief maak je de lei niet schoon. Afstand nemen van het verleden is prima, maar ga die afstand dan concreet vormgeven in de werkateliers. Werkateliers Ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Bepaalde onderzoeken, ideeën, onderdelen van eerdere plannen en initiatieven zullen bruikbaar zijn. Niet alles hoeft opnieuw gedaan worden. Wie bepaalt wat bruikbaar is? Op basis waarvan? Ben benieuwd naar een uitleg. Ook benieuwd of er per idee net zoveel mensen naar de werkateliers komen als de 535 die indertijd naar de brievenbus zijn gelopen met hun wens “maak een gezellig aangeklede openbare ontmoetingsplaats”. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe Emmeloord Centrum vorm krijgt via het open planproces. Zodra de uitnodiging komt om een bijeenkomst bij te wonen, geef ik daaraan gehoor. U ook?