Roy en Carl maken spannende nieuwe start

Emmeloord -  Roy en Carl gaan dit schooljaar naar groep 8. Gelukkig op hun vertrouwde school. Dat was voor de broertjes, een tweeling van 11 jaar, nog niet zo vanzelfsprekend.

Roy en Carl kunnen door omstandigheden niet bij hun ouders opgroeien.Na een verblijf van een aantal maanden bij crisisopvangouders, zijn ze afgelopen zomer bij pleegouders in hun eigen buurt gaan wonen. Hier hebben ze nu weer een eigen plek waar ze tot hun achttiende kunnen blijven. Met de steun van hun nieuwe pleegouders hopen Roy en Carlde basisschool goed af te ronden met een passendschooladvies voor het voortgezet onderwijs. Maar ze zijn vooral blij dat ze samen kunnen blijven. Nieuwe pleegzorgcampagne De broers Roy en Carl hebben gelukkig een fijn pleeggezin gevonden, maar voor tientallen andere kinderen zoeken we nog steeds pleegouders. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg toegenomen van 15.960 in 2004 naar 21.880 in 2014. Om aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders komt Pleegzorg Nederland dit najaar met een nieuwe wervingscampagne. Pleegzorg in Nederland Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Stichting Kinderpostzegels maakt samen met Pleegzorg Nederland de landelijke pleegzorgcampagne 2015 mogelijk. Kinderpostzegels zet zich in voor pleegzorg en wenst ieder kind toe dat het kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. Volg Pleegzorg op Twitter of Facebook om op de hoogte te blijven van de nieuwe wervingscampagne. Meer informatie over pleegzorg is te vinden opwww.vitree.nl/pleegzorg of  www.pleegzorg.nl