Niet aangesloten bij de WBE? Dan bijna geen kans op vergoeding bij schade

BANT - Wie schade oploopt doordat dieren gewassen aanvreten, vertrappen of vernielen heeft weinig kans op compensatie van het Faunafonds als hij niet is aangesloten bij de Stichting Faunabeheer Flevoland. Aangesloten zijn betekent overigens niet dat iemands land verandert in een jachtveld, het tegendeel is waar. Voordat er ook maar 1 schot gelost wordt, wordt er van alles geprobeerd om de dieren van het land te krijgen. Dit zeggen directeur Hans Ernsten en secretaresse Nettie van den Belt van de Stichting Faunabeheer Flevoland. De verhuurcontracten voor de jachtrechten verlopen weer per 1 april 2016. Reden genoeg voor de stichting om dat nu al kenbaar te maken aan boeren.

De Stichting Faunabeheer Flevoland verzorgt het faunabeheer voor de gehele provincie Flevoland. Op ongeveer vijftig procent van de Provincie gronden worden de in het wild voorkomende dieren beheerd. ‘Dat is van Lemmer tot Almere.’ De Stichting Faunabeheer Flevoland heeft voltijd jachtopzichters/faunabeheerders in dienst. Deze zijn beëdigd als Buitengewoon Opsporing Ambtenaar. In deze rol zijn ze de ogen en oren in het veld en werken ze nauw samen met de politie en handhavers van Flevoland. ‘We zorgen er voor dat schade, aangebracht door in het wild voorkomende dieren zoveel als mogelijk wordt voorkomen en tot een minimum wordt beperkt.

Vrijstelling

Op hazen, houtduiven, wilde eenden, patrijzen en fazanten mag volgens de wet in een bepaalde periode gejaagd worden. Voor schadelijk wild als kraaien en vossen gelden landelijke vrijstellingsregels. Het beheer van beschermde diersoorten, zoals reeën en ganzen, gebeurt echter alleen op basis van een ontheffing. In Flevoland mogen alleen de faunabeheerders die in dienst zijn bij de Stichting Faunabeheer Flevoland zelfstandig van deze ontheffingen gebruik maken. Dat jagen tegenwoordig als iets negatiefs wordt gezien, merken Ernsten en Van den Belt als geen ander. ‘Maar wat mensen vaak vergeten is dat sommige dieren enorm veel schade kunnen aanrichten. Als een boer gras kuilt en de kraaien vervolgens de folie lek pikken dan resulteert dat in een schadepost en veel ergernis. De veel voorkomende reeën zijn gek op bloembollen, en de hazen vreten in het voorjaar de bietenplantjes aan. Om over de overlast van ganzen nog maar niet te spreken.' Wie denkt dat de jagers die een jachtveld krijgen aangewezen als een soort pistolen Paultje overal rond mogen schieten hebben het echter mis. ‘Juist niet. Wij hebben jachtopzichters in dienst die 7 dagen per week, 24 uur per dag bekijken waar problemen zijn en de uitvoering coördineren. Belt een boer dat hij hazen in z’n perceel heeft zitten, dan gaan we die eerst proberen te verjagen. Met harde knallen door over de hazen heen te schieten, of door een perceel uit te rasteren en schrikdraad aan te brengen. Het daadwerkelijk doodschieten is het laatste wat we doen.’ Pas als het echt niet anders wil nemen we deze maatregel. De boeren zeggen gekscherend wel eens dat we te lief zijn voor de dieren. De jagers die aangesloten zijn bij de stichting hebben zich te houden aan strakke regels en voorschriften. Daarbij gaan we met respect met de dieren om. Bovendien hebben jagers zich te gedragen volgens algemeen geldende fatsoensregels. Ze zijn immers te gast bij de boer op zijn land. Gebeurt dat niet, dan grijpt de faunabeheerder in en spreken we de jager aan op zijn houding en gedrag. We werken samen met, en luisteren goed naar de boer. Of het nu gaat om overlast en schade van dieren, of om de handelswijze van een uitvoerende jager.'

Nieuwe contracten

Omdat in april 2016 de huidige contracten met de Stichting Faunabeheer Flevoland verlopen wordt daar nu al op ingespeeld. De Stichting Faunabeheer Flevoland huurt het jachtrecht op gronden van alle terrein beherende organisaties in Flevoland, zoals de ASR, de Rijksvastgoeddienst, Staatsbosbeheer, Stichting Het Flevo-Landschap en het Waterschap Zuiderzeeland. Ook wordt het jachtrecht op gronden van veel particuliere boeren gehuurd. De boeren ontvangen hiervoor een vergoeding van drie euro per hectare. ‘Sommigen vinden dat te weinig en verhuren het jachtrecht liever zelfstandig aan een jager. Het risico dat de boer dan neemt is dat hij in het geval van wildschade, het traject om een vergoeding aan te vragen bij het Faunafonds, zelfstandig moet doorlopen. Voor boeren die bij de stichting zijn aangesloten wordt dit risico geminimaliseerd. Het Faunafonds kent de Stichting Faunabeheer Flevoland en haar werkwijze. Zo worden alle uitgevoerde ver- en bejaagacties worden geregistreerd. Op deze manier kunnen we aantonen dat er in het geval van een schadeclaim alles aan is gedaan om de opgetreden wildschade te voorkomen. Een tweede reden om als boer met de Stichting Faunabeheer Flevoland in zee te gaan is het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van alle in Flevoland beschikbare ontheffingen. Als een zelfstandige boer of jager een ontheffing aan wil vragen, kost dit €100,00 per aanvraag per perceel. Dit is los van alle tijd en moeite die hiermee gepaard gaan. Wij adviseren de boeren dan ook altijd zich aan te sluiten bij de stichting. Willen mensen dat niet door het jachtrecht op hun gronden aan de stichting te verhuren, dan bieden wij ook de mogelijkheid om voor één euro per hectare de gronden bij de stichting in te brengen. Ook dan kan er gebruik worden gemaakt van alle in Flevoland voorkomende ontheffingen. Het jachttoezicht en de coördinatie van ver- en bejaagacties is hiermee niet geregeld, dit moet de boer zelf organiseren. Wanneer een boer daarentegen het jachtrecht aan de Stichting Faunabeheer Flevoland verhuurt dan “ontzorgen” we hem van A tot Z. Wildschade wordt zo veel als mogelijk is voorkomen. Treedt het toch op, dan ondersteunen we hem in het traject bij het indienen van een schadeclaim bij het Faunafonds. Dit is voor de boer en hele geruststelling.' Meer informatie: www.faunabeheer-flevoland.nl