Van alles meer op Potato Europe 2015

KAIN -  Begin mei werd het laatste pootgoed op het demoterrein van Potato Europe geplant . Met meer exposanten, een groeiende perceelsoppervlakte en meer machines in demo, lijkt alles erop te wijzen dat Potato Europe 2015 weer een schot in de roos wordt. Hét aardappelevenement van het jaar gaat door op 2 en 3 september 2015 in Kain, nabij Doornik  in België.

Vraag naar standruimte heel groot

De vraag naar standruimte door exposanten is dit jaar bijzonder groot. De laatste Belgische editie van Potato Europe in 2011 telde 165 exposanten, aan de komende editie zullen maar liefst 191 exposanten deelnemen. Daarmee zit het Belgische luik van Potato Europe op hetzelfde niveau als Frankrijk, Nederland of Duitsland. Deze exposanten komen uit 12 verschillende landen, wat het internationaal karakter van PotatoEurope extra benadrukt. Er zijn ook landenpaviljoenen voorzien van het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Bovendien zijn de verschillende sectoren uit de aardappelkolom vertegenwoordigd. Zowel de mechanisatie als het pootgoed, de diensten, de fyto- en de bemestingssector of de bewaring en de verwerking zijn ruim vertegenwoordigd.

10.000 aardappelliefhebbers

De verwachting is dat het ruimer en internationaal exposantenaanbod ook een ruimer en een nog diverser bezoekerspotentieel op de been brengt. In 2007 mocht PotatoEurope al iets meer dan 5.000 bezoekers verwelkomen, in 2011 waren er 8.000 geïnteresseerden, dit jaar wordt rekening gehouden met 10.000 aardappelliefhebbers.

Demo’s

Al van bij de oorsprong is één van de sterkste punten van Potato Europe de demonstratie van rooiers. Het gamma is dit jaar alleen nog maar meer uitgebreid. Dit jaar zullen 14 rooiers van 6 firma’s demonstreren : AVR, Dewulf, Grimme, Ploeger, Ropa en Tolmac presenteren zowel zelfrijdende als getrokken 4-rijige, 2-rijige en 1-rijige rooiers. De rooiers zullen per type gegroepeerd en gedemonstreerd worden. Dit programma zal in de namiddag telkens herhaald worden. Daarnaast zullen 5 inschuurlijnen van AVR, Bijlsma-Hercules, Dewulf-Miedema, Dubrulle-Downs en Grimme permanent draaien. Er zal speciale aandacht worden geschonken aan de steen- en kluitenscheiders en er zal er ook een kistenhandling gedemonstreerd worden. Een tweede pijler van PotatoEurope zijn de proefvelden. Dit jaar hebben 8 firma’s een proefveld aangevraagd. Deze zijn centraal ingeplant zodat de bezoeker ze makkelijk kan vinden. Naast variëteitenproeven zullen vooral fyto- en bemestingsproeven voorgesteld worden. Voor dit alles werd in Kain, nabij Doornik, een terrein van om en bij de 32 ha gevonden. De Ets. Witdouck blijven een deel van de percelen leveren, maar er werden voor deze editie ook bij drie andere boeren aangrenzende percelen gehuurd. Kain is centraal gelegen in het Europese aardappelteeltgebied en is makkelijk bereikbaar aangezien Doornik een knooppunt vormt van autosnelwegen komende uit Frankrijk, het noorden van België en Nederland en het oosten van België.

Potato Europe Kick off

Aan de vooravond van PotatoEurope 2015 gaat de beurs officieel van start met een netwerk-avond ingeleid door twee key-note speakers. Dr.ir. Bart Van Droogenbroek van ILVO, zal het hebben over de evolutie van biotechnologie en het gebruik ervan bij de selectie van onder meer aardappel pootgoed. In een tweede interventie zal Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van de Gewasbeschermingsmiddelen, het Integrated Pest Management toelichten. Wat betekent dit voor de aardappelteler, hoe beïnvloedt het het dagelijks management van het bedrijf, hebben we voldoende oplossingen om hiermee bedrijfseconomisch om te gaan … ? Deze netwerkavond gaat door in het Stadhuis van Doornik, op 1 september vanaf 18.30 uur.

Entree en registratie

De entree voor PotatoEurope 2015 bedraagt 10,00 EUR. Tickets kunnen on-line of aan de kassa gekocht worden. Er worden door de exposanten ook uitnodigingskaarten in omloop gebracht. Met deze uitnodigingskaarten moeten bezoekers zich, net zoals bij de vorige editie, eerst registreren. Dat kan best op de website www.potatoeurope.com. Registreren is ook mogelijk aan de ingang maar dan bestaat het risico op wachtrijen.