Al 15 aanmeldingen Hart-voor-Emmeloord

Emmeloord - Ruim twee weken na de start van de campagne Hart-voor-Emmeloord zijn er  15 aanmeldingen binnen van mensen die willen meedoen aan de project- of klankbordgroep voor Hart-voor-Emmeloord.

Wethouder Henk Suelmann: “Ik ben blij met dit eerste, snelle resultaat. Dit toont aan dat er goede betrokkenheid is om samen een plan en centrum te maken. De aanmeldingen komen uit Emmeloord en uit de dorpen. Overigens kunnen mensen die ook mee willen doen, zich nog aanmelden. Vanwege de zomervakantie is ervoor gekozen om de sluitingsdatum hiervoor op 24 augustus te zetten.” Zorgen dat Emmeloord een aantrekkelijk en gezellig centrumgebied heeft, waar het goed ondernemen en toeven is. Die opgave vraagt om een plan. Een plan dat ervoor zorgt dat wat goed isaan het centrumgebied, ook goed blijft. En dat wat beter moet, ook beter wordt. Warm hart Suelmann: “Dat plan bedenk je vandaag de dag niet meer van achter de tekentafel. Dat maak je samen: met de gemeente, met ondernemers en pandeigenaren en met bewoners, instellingen en andere belangstellenden uit Noordoostpolder die Emmeloord Centrum een warm hart toedragen. Iedereen met belangen en belangstelling wordt de komende maanden uitgenodigd om tijdens openbare bijeenkomsten mee te praten en te denken over een aantrekkelijk en gezellig centrumgebied.” Dit proces wordt begeleid door een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. De stuurgroep waakt over de kwaliteit en de voortgang van het proces. En bereidt de besluitvorming over het uiteindelijke plan of de scenario’s voor. De projectgroep coördineert de communicatie, bereidt de openbare bijeenkomsten voor. Ze  zorgt dat wat daar wordt ingebracht, verwerkt wordt in een plan of – bij uiteenlopende voorstellen – in scenario’s. De klankbordgroep biedt de projectgroep de gelegenheid om te klankborden. Dat houdt in dat de projectgroep op enkele momenten in het Open Plan Proces graag advies krijgt van ogen en oren in Emmeloord Centrum, het helpt de projectgroep zien en horen.Op de website www.hart-voor-emmeloord.nl kunt u hier meer over lezen en kunt u zich aanmelden voor deelname. De project- en klankbordgroep zijn actief tussen augustus en december 2015.