Nieuwe regels op vernieuwde kruising Urk

Urk - URK - De herinrichtings- en rioleringswerkzaamheden op de Rotholm en de Reede op Urk zijn klaar.

Met de nieuwe inrichting zijn ook de verkeersregels veranderd. Het meest opvallend daarbij is de kruising Rotholm/de Reede. In de oude situatie had het verkeer op de Rotholm voorrang. In de nieuwe situatie is dit niet meer zo, op de huidige kruising heeft verkeer van rechts voorrang. Om de weggebruiker hierop extra te attenderen zijn hiervoor op alle vier de aanvoerwegen van de kruising gele waarschuwingsborden geplaatst.