Anneke van der Velde predikant VVH-NOP

Kampen - Anneke van der Velde is de nieuwe voorganger van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Kampen en Noordoostpolder (VVH-Kampen/NOP).

De vereniging hoopt met de indiensttreding Van der Velde het nieuw ingeslagen pad van vernieuwing binnen de kerk te kunnen vervolgen. De vereniging mag zich verheugen over steeds meer belangstelling voor haar wekelijkse activiteiten als boekbespreking, meditatie, film, gespreksgroepen en filosofisch cafés. Aan Van der Velde de opdracht om ook op zondag te zoeken naar vernieuwende vormen in de dienst waardoor ook hier de bezoekersaantallen zullen verhogen.   In 2009 besloot de vereniging na steeds meer leegloop dat het roer om moest. Van een enigszins sluimerend kerkgenootschap veranderde VVH-Kampen/NOP in een meer en meer open, initiatiefrijke en stralende vereniging waar ieder die zoekt naar antwoord op zijn/haar levensvragen informatie, steun en inspiratie kan opdoen. Door meer het ‘wezen’ van vrijzinnigheid te tonen, hoopt Anneke deze groei ook op de zondagen te gaan bewerkstelligen. “Vrijzinnigheid is actueel, ook in Kampen en de Noordoostpolder. Door secularisatie dreigt er een ‘spiritueel tekort’ te ontstaan waarbij mensen behoefte hebben aan nieuwe vormen om over levensvragen en de diepte van het bestaan te spreken. Vrijzinnigheid heeft daarin de samenleving meer te bieden dan ooit”, vertelt Van der Velde. “Gesprekken en vormen die eigentijds, zorgvuldig en doordacht zijn. Die niet uitsluiten, maar verbinding zoeken en willen putten uit de diverse religieuze en intellectuele tradities. Dat heeft de vrijzinnigheid in huis.” Vrijzinnigheid staat voor meer dan kerkgang alleen. De verbinding wordt op heel persoonlijke wijze gezocht. Verbinding met God voor de een, verbinding met mensen voor de ander.   Al sinds haar oprichting op 14 februari 1907 zet de vereniging zich in om vrijzinnig denkenden in de regio Kampen te ondersteunen bij hun levensovertuiging. Middels zondaagse diensten en pastoraat draagt zij bij aan de vrijzinnige levensovertuiging. Door voorlichting, vorming en activiteiten wordt de vrije en open levenshouding onder de aandacht gebracht van belangstellenden. In 2004 breidt de vereniging haar werkgebied uit met de Noordoostpolder en vindt aansluiting plaats met leden in de polder die hun vrijzinnige basis moesten missen.   Anneke van der Velde is afgestudeerd aan de RUG in Geschiedenis en Theologie en heeft de master Geestelijke Verzorging gehaald. Ze was manager van een opleidings-adviesorganisatie en was uitvoerend trainer en coach. Vanaf 2010 bood ze als geestelijk verzorger ondersteuning aan zieke mensen. Sinds 2012 is zij gemeenteadviseur van de PKN te Zwolle en Kampen. Zij adviseert en begeleidt hierbij kerkbesturen met het te voeren beleid. De intrededienst van Anneke van der Velde is op zondag 13 september om 14:30 uur in de Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen.