Aanleg nieuw fietspad plaagt MeerZoo

Marknesse - Jan en Astrid van het Meer balen dat hun bedrijf Meerzoo aan de Steenwijkerweg 15 in Marknesse opnieuw geplaagd wordt door wegwerkzaamheden.

  ,,We worden er niet vrolijk van”, zegt Astrid in de ontmoetingsruimte van de dierentuin, kinderboerderij annex zorgboerderij. ,,Vorig jaar waren we onbereikbaar vanwege de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en nu ligt de hele zomer het fietspad eruit.” En juist voor mensen die in de omgeving op campings verblijven is Meerzoo een populair fietsuitje, weten Jan en Astrid.   In 2011 startten ze hun bedrijf. ,,En sindsdien groeiden de bezoekersaantallen jaarlijks met 10 procent, maar vorig jaar hadden we geen groei. De weg lag eruit en hoewel de aanwonenden wel bij hun woning konden komen, gold dat niet voor onze gasten. Maar goed je begrijpt dat er ook wel eens aan de weg gewerkt moet worden.” Jan en Astrid van het Meer hadden echter niet gerekend op nog een zomer met stremmingen.   Tot overmaat van ramp werkt de provincie Flevoland namelijk nu aan het fietspad langs de Steenwijkerweg. Het oude pad is vervangen door een betonpad. ,,En dat pad is nog niet begaanbaar omdat het moet uitharden”, weet van het Meer. ,,Bovendien moeten de bermen nog aangepast worden en de op- en afritten bij de woningen. Pas in september als het zomerseizoen voorbij is, zijn ze klaar.” Het steekt Van het Meer dat het fietspad er nu al ligt, behalve de eerste vijftig meter aan weerszijden, zodat voorkomen wordt dat wielrijders al gebruik maken van het pad. Dat begrijpt Van het Meer nog wel zolang er gewerkt wordt aan het pad, maar in de bouwvakantie als het werk stilligt, kunnen fietsers er ook niet langs.   ,,Voor fietsers die op campings staan in de regio is het wel mogelijk om via de weg te fietsen of via de berm te komen naar MeerZoo. De vraag was gesteld om dit aan te geven bij het begin van het fietspad, maar de provincie wil dit niet”, baalt Van het Meer. Vanaf Marknesse worden de fietsers naar de rotonde Uiterdijkenweg/Ettelandseweg gestuurd en vice versa. De optie om als fietser van de weg gebruik te maken, wil Van het Meer ook niet promoten. ,,Het is een drukke weg, dat is niet veilig.” De vrijwilligers en medewerkers die normaal gesproken op de fiets naar Meerzoo komen, haalt en brengt Van het Meer deze zomer. MeerZoo is van plan een claim in te gaan dienen voor compensatie voor de  schade die geleden wordt. ,,We vinden het ook jammer dat er niet meer overleg is met ons. Juist op onze openingstijden werd en beton gestort voor de deur en kon niemand er op of eraf. Dat had wel anders gekund.”