SP: Drankenkartons bij plasticafval

Emmeloord - Het college moet de inwoners van Noordoostpolder informeren over de mogelijkheid om drankenkartons in de inzamelzak voor plastic te deponeren, stelt de SP in Noordoostpolder.

De gemeente weigert echter vooreerst om de inwoners hierover te informeren. Hierdoor blijven de lege drankenkartons in de grijze container verdwijnen. De SP komt in de raadsvergadering van 29 juni met een motie die het college oproept de communicatie met de inwoners te starten. Het college wil wachten tot het moment dat de nieuwe wijze van afvalinzameling met 4 containers in de polder wordt geïntroduceerd.