Jacob van Veldhuisen: in 40 jaar van chauffeur naar specialist

EMMELOORD - Boerenzoon Jacob van Veldhuisen uit de Gelderse Vallei had 40 jaar geleden op zaterdagochtend om half 8 een sollicitatiegesprek met de directeur van Agrifirm (toen nog Conop, later Alco en weer later ACM). Een half uur later wist hij dat hij was aangenomen. Hij kon meteen beginnen, maar thuis op Urk wachtte een hoog zwangere vrouw. Na de bevalling twee weken later ging hij aan het werk bij de firma en onlangs vierde hij z’n 40-jarig dienstverband bij Agrifirm.

Nog steeds veel plezier

Van Veldhuisen zag bijna elke afdeling binnen de firma, studeerde flink wat af en bekleedde steeds andere posities. ‘En ik ga nog elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. Elke keer had en heb ik weer te maken met andere uitdagingen en dat heb ik ook echt nodig.’ Van Veldhuisen, nu 61 jaar, startte als 21-jarige die net uit dienst was als chauffeur zakgoed bij het bedrijf. ‘Aan het erf zag je waar mensen vandaan kwamen. De varkensboeren kwamen vrijwel allemaal uit Brabant, stond er een kalfje aan het hek, dan was het meestal een Drentse boer. Ik leerde al die mensen goed kennen en kon mijn collega’s later ook vertellen waar ze moesten zijn en waar ze het beste konden lossen of laden. ‘ Hij bekleedde die functie 4 jaar en werd toen getipt door de directeur dat er een positie vrijkwam als voorman meststoffen. Hij kreeg die baan, volgde talloze kaderopleidingen en weer 1,5 jaar later werd hij expeditie chef en verkoper binnendienst. ‘In die beide functies had ik ook een belangrijke adviserende taak.’ Van Veldhuisen zag overigens ook grote veranderingen plaatsvinden. ‘In die tijd kwamen de boeren graan brengen en meststoffen halen. Ze moesten dus allemaal bij me langs. Tegenwoordig werkt dat niet meer zo. Nu brengen en halen bedrijven die producten zelf langs.’ Van de binnendienst volgde de stap naar de buitendienst voor de rundveehouderijen. 'En toen kreeg ik ook nog het verzoek om loonwerkspecialist te worden voor heel Noordwest Nederland. Later kwam daar nog het ruwvoer specialisme bij.’

Rundveespecialist

Na deze stap in zijn carrière volgde alweer een nieuwe, want na 11 jaar werd hij rundveespecialist en dat is hij nog steeds. Maar ook het ruwvoermanagement komt nog steeds voor z’n rekening. Hij geeft verder ook lezingen die nodig zijn om de spuitlicenties te verkrijgen in Noord- en midden Nederland. ‘In de afgelopen periode heb ik veel gesproken over de muizenplaag. Toen ik hoorde dat de getroffen boeren vonden dat ik dat zo deed alsof ik één van hen was deed me dat goed. Want het was natuurlijk ook dramatisch wat zich zo nu en dan afspeelde en ik hield dan ook geen commerciële lezing, maar wilde puur informatie geven.’ Hoewel flink wat knappe koppen zich over de muizen hebben gebogen blijkt nu wel dat ze eigenlijk zomaar verdwenen zijn. ‘En we weten nog steeds niet hoe dat komt.’ Nog steeds werkt de jubilaris die onlangs door het bedrijf in het zonnetje werd gezet aan de vooruitgang binnen het bedrijf. ‘Ik help mee aan de interne opleiding voor nieuwe adviseurs op het gebied van ruwvoerteelt. Dat onderdeel proberen we op een hoger plan te krijgen. Daarnaast ben ik ook aangesteld als weidecoach. Een weidecoach helpt bedrijven om meer rendement te halen uit het beweiden van koeien. Maar ook boeren die hun koeien al 15 jaar lang niet buiten hebben laten lopen, staan we bij.’ Dat de algemene opinie veelal leidend is in dit soort ontwikkelingen, is ook anders dan in zijn beginjaren. ‘Maar die maatschappelijke discussie slaat ook wel vaak door. Mensen of media beweren vaak dingen, die echt totaal niet kloppen. Daar kan ik niet zo goed tegen. En ik ben chauvinistisch, want ik ben er van overtuigd dat er geen gebied in de wereld is waar de landbouw zo geïntensiveerd is als in de NOP en waar de grond zo geweldig vruchtbaar is. Bovendien zijn de resultaten die hier behaald worden nergens zo goed: we leveren topkwaliteit. In groente, fruit, bollen, aardappelen en in de veehouderij. En daar ben ik erg trots op.’