Milieustraat weer terug naar Montageweg

Emmeloord - Het groot onderhoud aan de Milieustraat aan de Montageweg in Emmeloord is bijna afgerond. Vanaf 1 juli kunnen inwoners van de Noordoostpolder daar weer terecht met hun afval.

De verhuizing naar de tijdelijke locatie aan de Industrieweg was nodig vanwege asfaltering van de Montageweg. Ook waren er onderhoudswerkzaamheden aan het riool. De Milieustraat zelf kreeg tevens een opknapbeurt. Het asfalt is vervangen en het KCA-depot (Klein Chemisch Afval) is gebruiksvriendelijker gemaakt. Bewoners kunnen oud papier, kunststof verpakkingen, textiel, oud ijzer, glas, oude apparaten, frituurvet, klein chemisch afval en kringloopspullen in de daarvoor bestemde containers deponeren. Voor het wegbrengen van puin, hout, dakleer, bankstellen, grof tuinafval, tapijt, gips en grond wordt vertoon van de milieupas vereist. Jaarlijks zijn de eerste twee bezoeken gratis. De Milieustraat is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.30 – 16.00 uur.