Windpark Noordoostpolder trekt 400 bezoekers

Noordoostpolder - De Open Winddag trok zaterdag 400 bezoekers naar de bouwlocatie van Windpark Noordoostpolder. 

Tijdens de rondleiding kwamen de diverse stadia van de huidige bouwwerkzaamheden aan bod. De bezoekers waardeerden de gelegenheid om een keer écht op de bouwplaats zelf te kunnen kijken, die verder niet toegankelijk is voor publiek. Bij NOP Agrowind waren de bezoekers onder de indruk van de hoogte van de torens (130 m), de complete windturbines, en de grootte van de onderdelen voor de kop van de windmolens. Het gondelhuis, de generator en de kop waaraan de wieken worden bevestigd , liggen klaar voor de laatste vier nog af te bouwen windturbines. Ook passeerde de bus het terrein van RWE aan de Westermeerdijk, waar RWE nog 4 Enercon turbines gaat bouwen. De afgelopen maanden heeft Westermeerwind flinke vooruitgang gemaakt en is het funderingswerk voor de 48 windturbines in het IJsselmeer afgerond.De gele funderingen met de platforms die boven het water uitsteken, geven een duidelijk beeld waar straks de windturbines komen. Langs de Westermeerdijk is te zien dat de elektriciteitskabels aangelegd worden tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zelf. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels tussen de windturbines en het land zal in juli zijn afgerond. Vanaf half juli worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed. Windpark Noordoostpolder Het windpark is een voorbeeldproject van duurzame energiewinning in Nederland. Met 86 windmolens kan het park jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om jaarlijks ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een Europese koploper. Het windpark levert meer op dan schone energie. Het zorgt voor extra werkgelegenheid in de regio en biedt participatiemogelijkheden voor inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland. Zo kunnen veel mensen profiteren van het windpark.