Aanpak fietspad Steenwijkerweg start eind juni

Marknesse -   Het fietspad van de rotonde Vollenhoverweg tot de rotonde Uiterdijkenweg-Ettenlandseweg wordt deze zomer op de schop genomen. Het werk start op maandag 29 juni en is klaar op 29 augustus 2015.

  In eerdere berichtgeving is als startdatum 22 juni gecommuniceerd. In overleg met de aannemer wordt dit een weekje later. De einddatum blijft zoals in eerder berichten is gemeld, 29 augustus. Dit betekent een weekje minder overlast.   Steenwijkerweg Als het fietspad klaar is, dan worden de in- en uitritten - grenzend aan het fietspad - opnieuw geasfalteerd. In de laatste weken van deze periode is daarom ook de Steenwijkerweg afgesloten voor het verkeer (maximaal twee weken).   Werkzaamheden De provincie haalt het asfalt weg van het fietspad tot op het onderliggende zandbed. Aansluitend wordt het zandbed aangevuld en mooi, recht afgewerkt. Dit is de basis voor de nieuwe betonverharding van het fietspad. Dus geen asfaltverharding meer voor dit fietspad, maar een betonverharding omdat dit langer meegaat. Nadat de in-/uitritten weer netjes op het fietspad zijn aangesloten wordt de markering aangebracht en worden de bermen in orde gemaakt.   Omleiding brom- en fietsverkeer 29 juni tot 29 augustus Het brom- en fietsverkeer tussen Marknesse en Blokzijl  moet omrijden via Uiterdijkenweg, Baarloseweg en Oosterringweg of via Ettenlandseweg, Blokzijlerweg en Vollenhoverweg . De provincie plaatst knipperlichten bij de oversteek Vollenhoverweg-Blokzijlerweg: pas op overstekende (brom)fietsers. Dit om een zo veilig mogelijke oversteek te creëren.   Woningen en kavels langs het fietspad blijven bereikbaar voor bewoners en de eigenaren/gebruikers van de kavels. Om de woningen/kavels langs de Steenwijkerweg per (brom)fiets te bereiken of te verlaten moet over de Steenwijkerweg worden gereden.