Studiemiddag invulling vrijkomende agrarische erven

Nagele - Bij Renne Streekproducten in Nagele is donderdag 2 juli van 13.30 – 17.00 uur een bijeenkomst over 'Nieuwe architectuur op vrijkomende agrarische erven'.

De middag is een initiatief van Henriette Meinsma van Agrimakelaardij & Taxatie en Emeline Kleber van Plattelandsontwikkeling. Aandacht wordt besteed aan inspirerende voorbeelden en mogelijkheden voor nieuwe bebouwing of aanpassingen aan bestaande gebouwen. Het kan daarbij gaan om woonfuncties, zorgwonen of nieuwe bedrijvigheid.   Deze studiemiddag is bedoeld voor ondernemers met (bedrijfs-) plannen voor agrarische erven en bewoners met plannen voor wonen op agrarische erven. Inleiders zijn: Dirk Klaver, architect van K4 architectenbureau uit Emmeloord, die ingaat op mogelijkheden van nieuwe of aangepaste architectuur op erven en voorbeelden zal bespreken. Het Oversticht, organisatie voor de Ontwikkeling van de ruimtelijke Kwaliteit in  Flevoland en Overijssel:  over een goede invulling van agrarische erven, met voorbeelden. De Gemeente Noordoostpolder over: de huidige procedures en de mogelijkheden voor erven naar aanleiding van de Structuurvisie uit 2014 en de plannen van Vitaal Platteland van de Provincie Flevoland. Opgave en informatie: meinsma@agrimakelaardij.nl of tel. 06-20320838