Afschaffing lage btw dramatisch voor recreatiesector

Emmeloord - EMMELOORD - Recreatieondernemers reageren geschokt op de berichten dat het lage btw-tarief op de schop gaat.

Adri van  der Weyde, voorzitter van branchevereniging RECRON: “Het kabinet heeft Nederland lastenverlichting beloofd. In plaats daarvan gaat het kabinet de btw met 15 procent verhogen. Dat is ongehoord! Dat gaat dramatische gevolgen hebben voor de recreatiesector.”
Het kabinet wil met de hervorming van het belastingstelsel de werkgelegenheid stimuleren door de belasting op arbeid te verlagen. Dat moet bekostigd worden door het afschaffen van het lage btw-tarief van 6 procent. Van der Weyde: “Dat kan alleen Haagse logica zijn: we gaan banen creëren door ondernemers die voor de werkgelegenheid moeten zorgen te straffen en de belastingen verhogen.” Verhoging van de btw zal duizenden banen kosten in de recreatiesector. Terwijl de recreatiesector juist zorgt voor de banen voor kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en laagopgeleiden. Bovendien zorgen toeristen met hun uitgaven tijdens vakantie voor een enorme economische spin-off voor de omgeving. Vooral in de regio’s waar hardnekkige werkgelegenheidsproblemen zijn, zorgt toerisme voor banen. Van der Weyde:” Het afschaffen van het lage btw-tarief is een kortzichtige maatregel die juist duizenden banen zal vernietigen. Uiteindelijk is het in het belang van de Nederlandse economie als het lage btw-tarief behouden wordt voor de toeristische sector.” Het kabinet brengt met deze plannen de concurrentiepositie van de recreatiesector in gevaar. In Duitsland en België valt het kamperen nog wel onder het lage btw-tarief. De consument is heel gevoelig voor prijsverhogingen en de concurrentie met campings over de grens is enorm. Van der Weyde: “ We leven niet in een geïsoleerde wereld. In België en Duitsland lachen ze ons gewoon uit omdat we moedwillig onze toeristen in hun schoot werpen”. Op deze manier is de crisis voor de recreatie nog lang niet afgelopen!