Bantsiliek tien jaar ‘ziel van het dorp’

Bant -  Bant viert dit weekeinde dat de Bantsiliek tien jaar ziel van het dorp is. ,,Het is het gebouw dat iedereen in Bant verbindt", stelt Herma Ronda.

,,Het gebouw is voor ons allen”, vertelt de voorzitter van de exploitatiecommissie van de Bantsiliek aan de grote tafel in het portaal van de kerk. Gerard van Tilburg, voorzitter van het jubileumweekeinde, is ook aangeschoven. Koster Joke de Witte heeft voor koffie gezorgd. Tien jaar Bantsiliek is reden voor een feestje. Het dorp is trots op z’n Bantsiliek en viert dit komend weekeinde met activiteiten tijdens de dorpsfeesten.   De trots vloeit voort uit het feit dat het 1500 inwoners tellende dorp de voormalige katholieke kerk, die in 1955 als kloosterkerk gewijd werd, behouden heeft. Het gemeentelijk monument en markante gebouw bij de rotonde is tien jaar geleden na z’n ontwijding gekocht door de PKN-gemeente. Het ‘eitje van één kerk’ werd destijds gelegd tijdens het Model Open Kerk. De hervormden en gereformeerden pakten het op en kregen ook de rooms katholieken mee. Met het geld uit de verkoop van de gereformeerde en hervormde kerk werd de kerk verbouwd. ,,We hebben er voor 650.000 euro aan vertimmerd”, vertelt Van Tilburg. Akoestiek In de kerkzaal waar het altaar is gebleven, kwam een schuifwand en boven het achterste deel van de ruim bemeten kerkzaal werd een zaal gerealiseerd. Het gebouw werd voorzien van een lift en toiletunits. Naast de kerkdiensten wordt de kerkzaal gebruikt als trouwzaal en als concertaccommodatie. ,,Over de akoestiek zijn musici lovend”, weet Van Tilburg. De Stichting Vrienden van de Bantsiliek werft donateurs die een steentje bijdragen aan het in standhouden van de Bantsiliek. Een culturele commissie zorgt dat de Bantsiliek bruist van cultuur. Verder is er een stiltekamer ingericht die ook als rouwkamer dienst doet. De deur staat altijd open. Vrijwilligers onderhouden de tuin en het puike onderhoud aan het exterieur toont dat Bant z’n Bantsiliek koestert. Er was lef nodig om de kerk de multifunctionele plaats in de dorpsgemeenschap te geven, stelt Van Tilburg, maar in zijn optiek laat het dorp zien hoe je met een kerkgebouw om kunt gaan. ,,De starheid uit het verleden is er ook niet meer. Je moet flexibel zijn.” Spirituele functie ,,Bij zo’n gebouw weet je dat los van of er gekerkt wordt of niet, het gebouw blijft. Al zal de Bantsiliek altijd wel een spirituele functie houden”, merkt Ronda op. En omdat de Bantsiliek voor het hele dorp is, wordt ook iedereen betrokken bij het feestje dit weekeinde. Dat begon al in de aanloop. ,,We hebben op een hutspotbuffet de inwoners gevraagd: Wat willen jullie?” Het resultaat: drie dagen feest. Waaghalzen kunnen zaterdagmiddag abseilen van de toren. Vrijdagmiddag is er een Heel Bant Bezig workshop. Vrijdagavond is er een veiling van werkstukken gemaakt door inwoners uit het dorp. Het aanbod dat onder de hamer gaat varieert van schilderwerken, knutselwerkjes tot tuinbanken en -stoelen. Op zaterdag is er kindermarkt, een bbq en zijn er muziekoptredens. Zondag is er een dorpsviering en is er in de middaguren een muzikaal programma. ,,We willen verbinden, dat moet het feestprogramma uitstralen”, zegt Helma. ,,De Bantsiliek is de ziel van het dorp”, onderstreept Van Tilburg. Cees Walinga