Waterpeil onder controle ondanks droogte

Emmeloord - Het waterpeil in Flevoland is onder controle, maar in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is de droogte wel merkbaar.

Net als in de andere delen van Nederland is er vanuit de agrarische sector een grote watervraag. In de Noordoostpolder kan het waterschap via het wateraanvoerstelsel in de vraag voorzien en in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is voldoende water in de vaarten aanwezig. Er wordt op dit moment door de boeren volop beregend. In de Noordoostpolder zijn de wateraanvoermedewerkers elke dag in touw om aan de watervraag te kunnen voldoen. Het wateraanvoersysteem functioneert uitstekend. Hoewel de hoeveelheden water die gevraagd worden uitzonderlijk zijn, is er nog ruimte in het systeem om meer water te leveren wanneer het nog droger wordt. De verwachting is dat de weerssituatie nog wel even droog blijft en dat er een flinke watervraag zal blijven vanuit de agrarische sector. Vooralsnog kan het waterschap aan de vraag voldoen. Daarnaast blijft voor agrariërs de oproep van kracht om zelf het waterpeil bij beregening goed in de gaten te houden.