FlevoMeer Bibliotheek: van collectie naar connectie

Emmeloord -  Flevomeer Bibliotheek gaat meer optreden als cultureel ondernemer en zich nog sterker situeren in het hart van de samenleving. Van collectie naar connectie luidt het credo voor de toekomst.

Dit staat in het nieuwe beleidskompas van FlevoMeer Bibliotheek waarin de toekomstige koers verwoord wordt. Dit kompas is tot stand gekomen na een intensief onderzoek naar de maatschappelijke waarde onder gebruikers, stakeholders en personeel.   FlevoMeer Bibliotheek blijft boeken uitlenen en zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van mensen die dit nodig hebben. Maar het zwaartepunt van de dienstverlening verplaatst zich van collectie naar connectie, dus het verbinden van mensen en kennis. Een gastvrije, onafhankelijke en betrouwbare bibliotheek, als rots in de branding van onze dynamische samenleving. Om ‘in dialoog’ een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan taalvaardige, ontwikkelde en zelfredzame Flevolanders.