Noordoostpolder blij met VNG-steun tegen schaliegas

Apeldoorn - Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Apeldoorn is de motie van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel die op riep tegen proefboringen naar schaliegas in Nederland aangenomen.

“Er is sprake van een belangrijk besluit. Vanaf nu is de VNG schaliegasvrij en dat bepaalt de inhoud van het overleg met het Rijk”, aldus burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder. “We zijn blij dat het is gelukt om voldoende steun te krijgen voor onze motie. Dat is belangrijk voor toekomstige besluiten over energiewinning. Hiermee wordt meer dan duidelijk dat we geen schaliegaswinning willen in Nederland.” Ook de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel is opgetogen. “De afgelopen jaren zijn wij tot het besef gekomen dat schaliegas in een dichtbevolkt land als Nederland geen optie is. Er bestaat bij de bevolking geen draagvlak voor. Wij strijden voor duurzame energie. Deze strijd gaat verder dan Boxtel en Noordoostpolder. Er is een echte trendbreuk gaande op het gebied van fossiele energiewinning. De aanpak van bovenaf opgelegde regelgeving werkt niet meer. Al 226 gemeenten verklaarden zich schaliegasvrij. Dit willen we het Rijk in laten zien.” De motie werd door bijna 75 procent van de gemeenten aangenomen. Het bestuur van de VNG had zijn leden vorige week nog afgeraden om voor de motie te stemmen. Het bestuur vindt dat beter met het Rijk gesproken kan worden over alle energievraagstukken die in Nederland spelen. Daarmee zou voorkomen worden dat er geïsoleerde discussies plaatsvinden over afzonderlijke energiebronnen.