Brede betonfietspaden door Kuinderbos

Kuinre - De wethouders Hans Wijnants en Andries Poppe hebben woensdag samen met provinciehoofd Staatsbosbeheer Nick de Snoo de betonnen fietspaden in het Kuinderbos in gebruik genomen. De 3,5 kilometer lange paden zijn in twee fases gerenoveerd.

De gemeente Noordoostpolder heeft het deel tussen Oosterringweg en Schansweg aanbesteed aan de firma Schagen, hierbij zijn ook Europese geleden ingezet. Met de aanleg van de fietspaden is het mogelijk vanuit Emmeloord fietsend en skeelerend via de Wellerwaard naar Kuinre te fietsen over twee meter brede betonfietspaden. Door de breedte kunnen fietsers er uitstekend naast elkaar fietsen. Wethouder Wijnants gaf aan dat er nog een wens ligt om het schelpenfietspad tussen de Hopweg (gem Noordoostpolder) en de havendijk in (gem Steenwijkerland) in beton om te zetten. Plaatselijk Belang Kuinre gaat dit onder de aandacht brengen bij de gemeente Steenwijkerland. Provinciehoofd Nick de Snoo benadrukte dat door groen ondernemerschap bij Staatsbosbeheer middelen beschikbaar waren gekomen om eind 2014 het deel tussen Schansweg en Hopweg te realiseren een mooie manier om verdiend geld weer terug te laten vloeien naar de samenleving, Staatsbosbeheer heeft haar deel aanbesteed aan Firma de Waard. Tom Remijnse, als vrijwilliger actief bij Staatsbosbeheer, was bij de opening. Zijn opa Anton heeft destijds als een van de eerste 100 pioniers van de polder zijn naam aan dit fietspad mogen verbinden.