Provincie staat brijnlozing Leo Hoogweg bv niet toe

Luttelgeest -  De provincie Flevoland staat paprikakweker Leo Hoogweg BV aan de Kalenbergerweg in Luttelgeest niet toe tijdelijk brijn (water met hoog zoutgehalte) te lozen in de bodem binnen de inrichting.

Het bedrijf had in november vorig jaar een verzoek ingediend voor verruiming van het op 26 april 2013 verleende maatwerkvoorschrift voor het tijdelijk binnen de inrichting lozen van brijn in de bodem. De aangevraagde verruiming betreft onder meer aanzienlijk hogere concentraties van stoffen in het te lozen brijn en minder monsternamepunten bij de twee omgekeerde osmose-installaties. Gelet op de effecten van de brijnlozing voor het grondwater en de bodem is het toestaan van de aangevraagde verruiming ongewenst, stelt Gedeputeerde Staten van Flevoland.