Stoppels | Oude haven Kuinre

Kuinderbos - De missie van Staatsbosbeheer is beschermen, beleven en benutten van de natuur die we voor de samenleving beheren. Eigendommen van Staatsbosbeheer zijn ons nationale groene erfgoed.

In Nederland beheren we ruim 250 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200 hectare een onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder.

Oude haven van Kuinre

Na de drooglegging van de Noordoostpolder werd Kuinre afgesloten van de Zuiderzee. Geen schepen meer naar Kuinre. Visgronden veranderden in een groot landbouwgebied, boten maakten plaats voor tractoren en de zeebodem gaf menig scheepswrak prijs. Langs de Hopweg is het oude havenhoofd een cultuurhistorisch object die doet herinneren aan een lang vervlogen tijd. De tand des tijds heeft de lichtwachterhuisjes en de fundering van de steiger aangetast. Staatsbosbeheer wil dit 'landmark' graag behouden en is op zoek naar maatschappelijk betrokkenheid en steun. Onlangs heeft een ondernemer uit Emmeloord ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn zaak een forse donatie gedaan waar de fundering van hersteld kan worden. Staatsbosbeheer is inmiddels begonnen met herstel hiervan. Via ons buitenfonds kunt u herstel van de lichtwachterhuisjes en een nieuw informatiepaneel ondersteunen. We zouden na de vakantie graag deze forse klus starten. Ondersteuning kan in financiële zin maar ook in 'natura', we hebben bijvoorbeeld voor het plaatsen van de grote palen nog een kraan nodig en voor het plaatsen van nieuwe lichtwachterhuisjes steigermartiaal. Kunt u ons hiermee helpen en wilt u maatschappelijke betrokkenheid tonen mail dan aan h.bergman@staatsbosbeheer.nl voor nadere informatie. Harco Bergman, boswachter Kuinderbos