Informatieavond over schaliegas in Espel

Espel - Dorpsbelang Creil, Dorpsbelang Espel, Ondernemers Vereniging Creil en de Espeler Zakenclub organiseren op woensdag 27 mei, aanvang 19.30 uur een informatieavond over schaliegas in de Ducdalf te Espel.

Doel van deze avond is om de bewoners van de dorpen Creil, Espel en overige belangstellenden op een objectieve manier van informatie te voorzien. Tijdens deze avond krijgen zowel de partijen die voor zijn, als de partijen die tegen zijn spreektijd. De aanwezige partijen zijn: Cuadrilla, (Britse olie- en gasmaatschappij) die het schaliegas in de Noordoostpolder wil exploiteren; Tegengas, actiegroep tegen het winnen van schaliegas; de landbouworganisatie LTO Flevoland en; de Rabobank. Na de spreektijd worden stellingen aan alle partijen voorgelegd, waar ze antwoord op geven. Op deze manier kunnen de bezoekers een zo goed mogelijk beeld van de voor- en nadelen van schaliegas krijgen. De organisatoren benadrukken dat zij zich neutraal opstellen deze avond. Daarnaast wil de organisatie ook de bewoners van de dorpen betrekken bij de invulling van deze avond. Dit kan door vooraf vragen te sturen naar schaliegas.creil.espel@gmail.com Een selectie van de vragen wordt voorgelegd aan de betrokken partijen.