Fietspaden Kuinderbos verduurzaamd

Kuinderbos - De schelpenpaden in het Kuinderbos zijn in de afgelopen winter gerenoveerd. De schelpen zijn vervangen door beton. Woensdag 20 mei worden de paden officieel in gebruik genomen.

De schelpenpaden waren door slijtage aan vervanging toe. De gemeente en Staatsbosbeheer hebben er voor gekozen geen schelpen meer te gebruiken, omdat de winning van kleischelpen milieuonvriendelijk is. Beton daarentegen is duurzaam en onderhoudsvrij. Van de Oosterringweg naar de Schansweg is het schelpenpad vervangen door de gemeente Noordoostpolder en Staatsbosbeheer heeft het deel tussen de Schansweg en de Hopweg laten vervangen. Door deze gezamenlijke actie is het nu mogelijk om vanaf Emmeloord over brede betonfietspaden naar Kuinre te fietsen via de Wellerwaard, boerenakkers en het Kuinderbos.