Stagnatie in de grondmobiliteit?

EMMELOORD - De grondmobiliteit in Nederland is vanaf 2007 ongeveer een kwart gedaald, en stabiliseert nu onder een gezond niveau. Zal de landbouw in Nederland stagneren? VSO makelaars & taxateurs onderzoekt de grondmobiliteit.

Het percentage cultuurgrond dat jaarlijks verhandeld wordt, ten opzichte van de totale hoeveelheid cultuurgrond heet grondmobiliteit. Grondmobiliteit heeft een grote invloed op de groei van landbouwbedrijven, vooral de akkerbouw is erg afhankelijk van de grondmobiliteit. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat wanneer de grondmobiliteit 1.1%, of lager is de grootte van het gemiddelde bedrijf afneemt. Pas vanaf 1.2% is lichte groei te zien. Vanaf 2010 is de grondmobiliteit op 1.1% stabiel gebleven, voor een gezonde agrarische sector is dit te laag. VSO makelaars voelt zich betrokken bij de agrarische sector en wil samen met agrarische ondernemers op zoek gaan naar waar de knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingen zijn, om de grondmobiliteit te laten stijgen. Door in gesprek te gaan met verschillende ondernemers willen we naar oplossingen zoeken waardoor de grondmobiliteit weer zal stijgen, zodat de Nederlandse landbouw zich nog verder kan doorontwikkelen. Wij zullen zelf ondernemers benaderen, maar wanneer u wilt meewerken aan dit onderzoek kunt u dit ook alvast aangeven, via j.aalberts@vsomakelaars.nl of telefonisch op het nummer 0527-20 33 55. Ondernemers die deelnemen aan dit onderzoek krijgen als dank voor de medewerking het bordspel BOER-OPOLY.