Goedkeuring voor omstreden ondergrondse hoogspanningsleiding Ens

DEN HAAG - /ENS - Energiebedrijf TenneT mag van de Raad van State een ondergrondse hoogspanningsleiding aanleggen door de Noordoostpolder. Dat heeft de Raad woensdag beslist. De leiding is nodig voor de afvoer van elektriciteit vanaf het beoogde windmolenproject bij Urk.

Twee agrarische bedrijven maakten bij de Raad bezwaar tegen het plan van de minister van Infrastructuur en Milieu om het hoogspanningsnet uit te breiden. Ze betoogden bij de Raad dat een ander tracé van de leiding hun gronden zou sparen. Het graven in de bodem op hun percelen is volgens hen funest voor hun aardappelteelt. De grondkwaliteit is daarbij heel belangrijk. Hun betoog om de leiding ondergronds langs de N 50 aan te leggen, is door de Raad echter afgewezen. Dat is namelijk niet mogelijk vanwege onder meer de voorgenomen verbreding van de weg, beperkte ruimte in de berm en beeldbepalende bomen die dan moeten worden gekapt. De Raad oordeelt verder dat de minister heeft toegezegd dat op een deel van hun perceel ruimte voor de hoogspanningsleiding wordt geboord, wat de bodemkwaliteit minder aantast. Verder is er een schaderegeling voor als er toch nog schade mocht ontstaan. De minister mocht daarom het algemene belang van het elektriciteitsnet groter vinden dan het belang van de agrarische bedrijven, aldus de Raad.