Gratis strooizout via gemeentewerf Emmeloord

Emmeloord - EMMELOORD - Vanwege de commotie over het niet meer gratis beschikbaar stellen van strooizout in de gemeente Noordoostpolder, heeft het college raadsleden en organisaties uit de samenleving gevraagd met alternatieve oplossingen te komen.

In een memo aan de raadsfracties deelt wethouder Andries Poppe mee dat er besloten is om gratis zout ter beschikking te stellen via het gemeentelijk afvalscheidingsstation. Inwoners worden via de media geïnformeerd op welk tijdstip zij zout op kunnen halen. Verder deelt de wethouder dat er in de dorpen weer meer gestrooid zal worden dan voorgaande jaren. Hierbij gaat het om de goede bereikbaarheid van voorzieningen en instellingen. Gemeente Noordoostpolder sluit bovendien niet meer aan bij het nationaal zoutloket. ‘De afhankelijkheid hiervan had als consequentie dat we geen regie meer hadden en te weinig mochten strooien ondanks eigen zoutvoorraad. Dit heeft in de sneeuwrijke winter van 2010 voor menig burger nare consequenties gehad die we graag voorkomen’, aldus Poppe. De Politieke Unie noemt het collegebesluit ‘een eerste stap’, maar is nog niet tevreden. ‘Het voorstel van het college betekent bijvoorbeeld dat bewoners van de dorpen naar Emmeloord moeten om strooizout in ontvangst te nemen. De belangrijkste doelgroep – vaak ouderen die zelf niet meer zo mobiel zijn – wordt zo niet bereikt’, zegt fractievoorzitter Wiemer Haagsma. De fractie wil de oude regeling in ieder geval de komende winter nog in stand te houden: ‘In het voorjaar van 2012 kan het college dan in overleg met de raad en andere betrokken partijen nadenken over een nieuwe regeling die verantwoord is en een besparing oplevert’. Donderdag 15 decemberg dient de Politieke Unie tijdens de raadsvergadering een motie in om de regeling in stand te houden. ‘Deze regeling kan alleen in stand gehouden indien er géén misbruik van de voorziening gemaakt wordt’, benadrukt Haagsma.