Workshop Peilverhoging IJsselmeer

FLEVOLAND - Recentelijk hebben medewerkers van de Rijksoverheid, de provincie Flevoland, gemeente Urk, gemeente Lemmer en het Waterschap Zuiderzeeland samen met vertegenwoordigers van de PO en BKU mogelijke scenario’s bekeken die mogelijk zijn als de komende eeuw het peil van het IJsselmeer gaat stijgen. 

Doel van deze workshop is om samen na te denken over de gevolgen voor de Urker havens bij verschillende peilstijgingen van het IJsselmeer. Het eindresultaat van de workshop bestaat uit een aantal inrichtingsschetsen van het Urker havengebied in toekomst. Bij een peilstijging van1,00 meter zijn er grootschalige maatregelen nodig. Urk moet een antwoord hebben op hoe het havengebied eruit komt te zien wanneer er sprake mocht zijn van een forse peilverhoging. Wethouder Gerrit Post jr: “Een dergelijk landelijk programma is op lange termijn van grote betekenis voor de gemeente Urk. De Urker havens bieden op dit moment plaats voor grote coasters, kotters, vaartuigen uit de baggersector en pleziervaart. Tevens hebben we 3 actieve scheepswerven. Deze activiteiten willen wij zeker behouden en waar mogelijk uitbreiden. Als blijkt dat de aangekondigde peilverhoging in het Deltaprogramma vanwege veiligheidsredenen absolute noodzaak is, kijken we graag naar de kansen die het ons brengt.” Het totale Deltaprogramma brengt in 2014 advies uit. Het kabinet neemt in 2015 een besluit via het nationale Waterplan met daarbij geïntegreerd een toekomstig peil voor het IJsselmeer. Hoofddoel van het Deltaprogramma is om Nederland voor het jaar 2100 klimaatbestendig te maken. De voornaamste reden om het IJsselmeerpeil te verhogen is om het natuurlijk lozen van het IJsselmeer, op de Waddenzee, bij een stijgende zeespiegel mogelijk te houden. Daarnaast wil men meer zoetwater kunnen opslaan in droge tijden.